بسم الله الرحمن الرحيم

Demi masa.... Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian... KECUALI orang-orang yang beramal soleh dan sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran.....

Saturday, April 2, 2011

REMAJA BERAKAL FOKUS BELAJAR


Dalam meniti usia muda terlalu banyak cabaran yang mewarnai kehidupan. Pelbagai tarikan yang mahu menawan jiwa muda ini. Nilai-nilai negative seperti gejala sosial, pengaruh rakan sebaya, hiburan dan cinta sentiasa mencari peluang merebut sekeping hati pewaris agama ini agar berpaling daripada cahaya kebenaran. Adakalanya amanah yang dipikul sebagai mahasiswa sering tewas dengan kehadirannya.

Hanya akal yang waras mampu menjadi benteng dan ilmu yang diamalkan boleh memlihara diri disamping menjadikan Allah sebagai matlamat hidupnya.

Daripada Aisyah r.a: “Beruntunglah orang yang menjadikan Allah sebagai akalnya.”

Individu yang menjadikan perintah Allah dan larangannya sebagai panduan menjalani kehidupan harian. Akal yang dikurniakan digunakan sebaik mungkin untuk menghadapi cabaran hidup yang sering datang.

Wahab bin Munabbih berkata: “Syaitan berasa paling sulit jika menghadapi orang mikmin yang berakal. Dia boleh menarik hidung seratus orang bodoh, mengarahkan mereka malah menunggang di atas bahu mereka, lalu membawa mereka ke manapun yang dia kehendaki. Syaitan benar-benar berasa sulit apabila berhadapan dengan orang mukmin yang berakal sehingga syaitan tidak mendapat apa-apa hasil pun.”

Kata-kata ini boleh menjadi pendorong kepada mahasiswa kita pada hari ini untuk terus menuntut ilmu serta mengamalkannya. Namun, jika hanya belajar tanpa menggunakannya amatlah guna dan sis-sia belaka.

Setiap keputusan dan tindak tanduk perlu dibatasi dengan fikiran yang waras dengan menjadikan akal sebagai landasannya.

Yusuf bin Asbath berkata: “Akal ialah pelita yang tidak nampak, hiasan yang terzahir, pengatur badan dan pemantau urusan hamba. Kehidupan tidak akan bertambah baik tanpa akal dan urusan tidak akan berjalan normal kecuali berdasarkan akal.”

Majoriti mahasiswa merupakan golongan remaja. Sekiranya mereka menggunakan akal mereka, pasti zaman muda mereka tidak akan dipersiakan. Digunakan masa muda dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Mempersiapkan ketajaman akalnya. Dalam masa yang sama remaja yang berakal tidak lupa menyeimbangkan diri dengan persiapan fizikal dan rohani. Inilah remaja terbaik antara yang terbaik.

1 comment: