بسم الله الرحمن الرحيم

Demi masa.... Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian... KECUALI orang-orang yang beramal soleh dan sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran.....

Wednesday, March 2, 2011

(^ 0^) SuKaReLaWan & MaHaSiSwA ........


Sukarelawan dan mahasiswa adalah satu gandingan yang dilihat sebagai sangat ideal. Mahasiswa yang terdiri daripada golongan muda terutamanya ditagih kudrat mereka untuk membantu kolompok masyarakat yang memerlukan tanpa meminta sebarang imbuhan.
Aktiviti kesukarelawanan ini dilihat mampu melatih golongan muda untuk berinteraksi dengan komuniti luar kampus bagi persediaan berhadapan dengan alam pekerjaan selepas bergraduasi kelak. Kemampuan mereka berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling membantu dalam proses pembentukan sahsiah dan jati diri yang mantap untuk meneraju kepimpinan negara pada masa akan datang. Nilai kepimpinan itu sendiri tidak hanya boleh dipupuk melalui penyertaan program di dalam kampus sahaja. Namun, aktiviti luar kampus terutamanya aktiviti kemasyarakatan mampu memberi kesan lebih mendalam dalam diri mahasiswa itu sendiri. Kemampuan berhadapan dengan anggota masyarakat yang lebih kompleks akan menjana keyakinan diri yang lebih tinggi yang merupakan proses pembelajaran secara tidak langsung.
HORMAT-MENGHORMATI
Dalam masa yang sama, khidmat komuniti dalam kalangan pelajar IPT dapat melahirkan rasa hormat dan kasih sayang dengan masyarakat umum secara tidak langsung. Keadaan ini akan mencipta suasana harmoni antara masyarakat. Sikap saling bantu-membantu turut terbit dalam jiwa muda generasi kepimpinan masa depan.
KASIH SAYANG
Selain itu, aktiviti khidmat komuniti yang melibatkan golongan mahasiswa itu sendiri dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pendidikan dan nilai sesebuah institusi pengajian tinggi (IPT) itu, lebih-lebih lagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Dengan pertambahan IPT yang banyak seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, membolehkan masyarakat pedalaman ini mengenali mengenai kewujudan IPT baru disamping yang telah lama wujud di Malaysia. Hal ini mampu mejadi sumber informasi kepada mereka tentang kepelbagaian dan keunikan yang wujud di sesebuah universiti.

No comments:

Post a Comment